Правила проведення розіграшів та умови отримання подарунків

ПРАВИЛА

проведення Акції «Навчайся з iLearn – вигравай подарунки від Coca-Cola»

1. Загальні положення.

Акція »Навчайся з iLearn – вигравай подарунки від Coca-Cola» проводиться ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе (далі – »Організатор»)

2. Умови проведення Акції «Навчайся з iLearn – вигравай подарунки від Coca-Cola

2.1. Акція «Навчайся з iLearn – вигравай подарунки від Coca-Cola» (далі – «Акція») проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об'єднаних сил, скорочено територія ООС (далі – «Територія проведення Акції»).

2.2. Акція проводиться в період з 20 березня 2020 року по 10 червня 2020 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).

2.3. Акція проводиться з метою популяризації онлайн-платформи iLearn (https://ilearn.org.ua/) (далі також – «Сайт» або «платформа»), що знаходиться у власності ГС «ОСВІТОРІЯ». ГС «ОСВІТОРІЯ» є адміністратором платформи iLearn.

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. До участі в Акції запрошуються громадяни України, віком від 14 до 20 років, які готуються до Зовнішнього незалежного оцінювання (далі – «ЗНО») з метою вступу у Вищі навчальні заклади (далі – «ВНЗ») та проживають на Території проведення Акції. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають право взяти участь в Акції тільки за наявності згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя).

3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1 працівники Організатора Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні діти чи родичі;

3.3.2 особи віком до 14 (чотирнадцяти) років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.3.3 неповнолітні особи віком від 14 до 18 років, що не отримали згоди на участь в Акції законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя);

3.3.4 особи віком більше 20 років, в т.ч. вчителі, викладачі.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1 дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2 дотримуватися правил користування онлайн-платформою iLearn, які розміщені за посиланням: https://ilearn.org.ua/page/terms.

3.4.3 вказувати повні коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується й підтверджує факт ознайомлення та повної і безумовної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора від обов’язку вручити Подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання Подарунка Акції.

3.7. У разі порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що спричинило виникнення в Організатора збитків, учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.

3.8. У будь-який момент проведення Акції Організатор має право вимагати від учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі підтверджують його вік. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.

3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції та на одержання Подарунків.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно:

4.1.1 зареєструватись на платформі iLearn за посиланням: https://ilearn.org.ua/

4.1.2 протягом Строку проведення Акції натиснути кнопку «Беру участь», яка розміщена на веб-сторінці: https://ilearn.org.ua/giveaway

4.1.3 накопичувати рівні та брати участь у розіграші Подарунків Акції:

1) І розіграш. До 10 квітня 2020 року включно дійди до 5 рівня на платформі та бери участь у розіграші сувенірного ведмедика. 400 переможців будуть обрані випадковим чином через сервіс random.org та оголошені на сторінці розіграшу https://ilearn.org.ua/giveaway 14 квітня 2020 року.

2) ІІ розіграш. До 10 травня 2020 року включно дійди до 10 рівня на платформі та бери участь у розіграші сувенірної машинки. 400 переможців будуть обрані випадковим чином через сервіс random.org та оголошені на сторінці розіграшу https://ilearn.org.ua/giveaway 14 травня 2020 року.

3) ІІІ розіграш. До 10 червня 2020 року включно дійди до 15 рівня на платформі та бери участь у розіграші склянки для напоїв. 400 переможців будуть обрані випадковим чином через сервіс random.org та оголошені на сторінці розіграшу https://ilearn.org.ua/giveaway 14 червня 2020 року.

4.2. Організатор не несе відповідальності за несправності мережі та інші незалежні від їхньої волі обставини, що унеможливлюють та/або сповільнюють процес реєстрації та\або участі у Акції у визначений строк.

5. Подарунки Акції.

5.1. Фонд Подарунків Акції складають:

5.1.1 сувенірний ведмедик з логотипом «Coca-Cola®», висота 10 см., матеріал: текстиль в загальній кількості 400 (чотириста) шт.

5.1.2 сувенірна машинка з логотипом «Coca-Cola®», розміри: довжина 21 см, висота 12 см, ширина 9 см, матеріал : метал, в загальній кількості 400 (чотириста) шт.

5.1.3 склянка з логотипом «Coca-Cola®», об’ємом 250 мл, матеріал: скло в загальній кількості 400 (чотириста) шт.

5.2 Організатор не має будь-яких обов'язків та не несе відповідальності і не здійснює компенсацій у зв'язку з подальшим використанням Подарунків Акції.

5.3. Кількість Подарунків Акції обмежена і становить зазначену вище у п. 5.1 Правил кількість.

5.4. Фонд Подарунків Акції згідно п.п. 5.1.1. – 5.1.3. цих Правил складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Подарунків Акції переможцям Акції. ГС «ОСВІТОРІЯ« не бере участі у фінансуванні подарунків вказаних у п.п. 5.1.1. – 5.1.3. цих Правил.

5.5. Організатор має право змінювати найменування та кількість Подарунків Акції шляхом внесення змін до цих Правил.

5.7. Зображення Подарунків розміщені на платформі. Зовнішній вигляд подарунків може відрізнятись від зображень, розміщених на платформі.

5.6. ГС «ОСВІТОРІЯ» не несе жодної відповідальності за стан та доставку подарунків.

6. Порядок визначення переможців Акції та Подарунків, право на які вони отримують.

6.1. Серед учасників Акції, які зареєструвались на платформі iLearn та натиснули кнопку «Беру участь», проводиться розіграш Подарунків Акції, передбачених пп. 5.1.1 – 5.1.3 цих Правил, способом випадкової комп’ютерної вибірки через сервіс random.org.

6.2. Інформування учасника Акції про одержання права на Подарунок за участь в Акції здійснюється протягом 3-х днів шляхом публікації результатів розіграшу на веб-сторінці https://ilearn.org.ua/giveaway адміністратором платформи iLearn.

7. Порядок вручення Подарунків Акції.

7.1 Після розіграшу адміністратор платформи iLearn розсилає всім переможцям електронного листа з посиланням на електронну форму, в якій переможцю необхідно повідомити дані для отримання Подарунка. У разі ненадання переможцем даних протягом 10 календарних днів з дня надсилання листа адміністратором платформи iLearn, вважається, що переможець відмовився від отримання Подарунка.

7.2. Доставка Подарунка Акції, передбаченого пп. 5.1.1 та 5.1.3 Правил, здійснюється учаснику який має право отримати такий Подарунок, за рахунок Організатора «Новою поштою» або іншою кур’єрською службою доставки на адресу, повідомлену переможцем Акції. ГС «ОСВІТОРІЯ» не несе жодної відповідальності за стан та доставку подарунків.

7.3. Доставка Подарунків Акції здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів після завершення Акції (14 червня 2020 року) та за отримання повної інформації, необхідної для доставки Подарунку, від переможця Акції.

7.4. Вручення Подарунка Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами.

7.5. Всі витрати, пов’язані з врученням/надісланням Подарунків Акції, передбачених пп. 5.1.1. та 5.1.3. цих Правил, несе Організатор Акції.

7.6. Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальше використання переможцями Акції Подарунків Акції після їхнього вручення та/або за неможливість відповідним переможцем Акції скористатись наданим Подарунком Акції з будь-яких причин. З моменту вручення Подарунка Акції переможцям Акції Організатор і пов’язані з Акцією особи не відповідають за життя, здоров’я та безпеку переможців Акції під час використання Подарунків Акції тощо та не беруть участі у вирішенні суперечок з цього приводу. ГС «ОСВІТОРІЯ» не несе жодної відповідальності за стан та доставку подарунків.

7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання інформації про адресу доставки є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного переможця Акції права на одержання належного йому Подарунка Акції. При цьому переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунка Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.8. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунка Акції, передбаченого цими Правилами, без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інший Подарунок Акції у таких випадках, незалежно від того, в який час стали відомими вказані обставини:

7.8.1 якщо представники Організатора Акції не зможуть зв’язатися з переможцем Акції для підтвердження можливості отримання належного йому Подарунка Акції, визначення часу та місця вручення Подарунка Акції, з незалежних від Організатора Акції причин;

7.8.2 якщо відповідний переможець Акції не вчинить дій, передбачених у п. 7.1 п. 7.2 Правил та/або інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;

7.8.3 якщо переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних у п. 3.3 цих Правил;

7.8.4 у разі неможливості ідентифікувати переможця

7.8.6 у разі неналежного виконання умов цих Правил.

7.9. У разі неможливості вручення Подарунків Акції, вони визнаються незатребуваними. Організатор має право розпорядитися незатребуваними Подарунками Акції на свій розсуд.

7.10. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунків Акції не видається.

8. Технічні умови.

8.1. Організатор Акції здійснює інформування учасників Акції через платформу iLearn шляхом публікації адміністратором платформи інформаційних повідомлень на веб-сторінці розіграшу https://ilearn.org.ua/giveaway.

8.2. Технічна підтримка Акції здійснюється за електронною поштою: admin@ilearn.org.ua в робочі дні з 09:00 до 18:00 протягом Строку проведення Акції.

8.3. Всі учасники Акції самостійно оплачують усі і будь-які витрати, які вони мали у зв'язку з участю в Акції (у тому числі без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет).

8.4. Організатор Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі в Акції будь-кого з учасників Акції.

9. Інші умови.

9.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється через платформу iLearn шляхом публікації адміністратором платформи інформаційних повідомлень на веб-сторінці розіграшу https://ilearn.org.ua/giveaway.

9.2. Оподаткування вартості Подарунків Акції, вказаних у пп. 5.1.1 – 5.1.3 цих Правил, забезпечує Організатор відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

9.3. Організатор не відповідає за:

9.3.1 неознайомлення з цими Правилами Акції;

9.3.2 неознайомлення з фондом Подарунків Акції та умовами їхнього отримання;

9.3.3 неотримання/несвоєчасне отримання Організатором Акції відомостей/документів від учасника Акції, необхідних для отримання Подарунків Акції у строки, встановлені для їхнього надання, з вини організацій зв'язку або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;

9.3.4 невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання учасниками/переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

9.3.5 неотримання Подарунків Акції переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора;

9.3.6 неможливість використати Подарунки Акції;

9.3.7 за наслідки використання Подарунків Акції;

9.3.8 будь-які збої в роботі Сайту, помилки операторів електронного та телефонного зв’язку, технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, в тому числі (але не виключно): будь-які інші технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку чи інтернет-провайдерів, що виникли не з вини Організатора;

9.4. Беручи участь в Акції, учасники Акції підтверджують свою згоду з тим, що Організатор мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію шляхом внесення змін до цих Правил протягом усього Строку Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції й оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

9.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції також підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором або уповноваженими ними особами збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження, трансграничну передачу в цілях проведення Акції отриманих від учасника Акції персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Акції і вручення Подарунків Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних з Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.6. Організатор Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з учасниками/переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

9.7. Організатор Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення переможців Акції та/або розподілу Подарунків Акції між переможцями Акції.

9.8. Організатор на власний розсуд може визнати недійсними будь-які заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації в Акції або іншим чином порушує ці Правила Акції.

9.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює чи втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

9.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно даної Акції.

9.11. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і при неврегульованих правилами спірних питаннях, остаточне рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

9.12. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

9.13. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

9.14. Всі учасники Акції самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Акції, в тому числі пов’язані зі зміною або втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/чи допомог, у тому числі субсидій, внаслідок отримання Подарунків Акції.