Розклад вебінарів

Document
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя
9
10
11
12
Все про національний мультипредметний тест

Тетяна Вакуленко, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти

17:00
13
Як написати вдалий мотиваційний лист

Єгор Стадний, віце-президент з бакалаврcьких програм Київської школи економіки

17:00
14
15
16
17
МАТЕМАТИКА

Тема 1: Чотирикутники. Буквені вирази. Функції

17:00
18
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 1: Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

17:00
19
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 1: Фонетика. Орфоепія

17:00
20
МАТЕМАТИКА

Тема 2: Коло, круг. Числові вирази. Арифметична та геометрична прогресії

17:00
21
22
23
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 2: Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

17:00
24
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 2: Графіка. Орфографія

17:00
25
МАТЕМАТИКА

Тема 3: Прямі та площини у просторі. Лінійні рівняння та нерівності

17:00
26
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 3: Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

17:00
27
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 3: Лексикологія. Фразеологія

17:00
28
29
30
МАТЕМАТИКА

Тема 4: Многогранники. Квадратні рівняння та нерівності

17:00
31
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 4: Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні

17:00
1
2
3
4
5
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя
30
31
1
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 4: Будова слова. Словотвір

17:00
2
МАТЕМАТИКА

Тема 5: Тіла обертання. Показникові рівняння та нерівності

17:00
3
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 5: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

17:00
4
5
6
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 5: Іменник. Прикметник. Займенник. Числівник

17:00
7
МАТЕМАТИКА

Тема 6: Системи координат на площині та в просторі. Логарифмічні рівняння та нерівності

17:00
8
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 6: Україна в роки Другої світової війни

17:00
9
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 6: Дієслово та його форми. Прислівник. Службові частини мови. Вигук

17:00
10
МАТЕМАТИКА

Тема 7: Вектори. Тригонометричні рівняння

17:00
11
12
13
14
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 7: Україна в перші повоєнні роки. Україна в умовах десталінізації

17:00
15
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 7: Словосполучення. Речення. Головні та другорядні члени речення

17:00
16
МАТЕМАТИКА

Тема 8: Текстові задачі. Похідна

17:00
17
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 8: Україна в період загострення радянської системи. Відновлення незалежності України

17:00
18
19
20
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 8: Просте речення. Ускладнене речення

17:00
21
МАТЕМАТИКА

Тема 9: Ймовірність та статистика. Інтеграл

17:00
22
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 9: Становлення України як незалежної держави. Творення нової України

17:00
23
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 9: Складне речення. Складносурядне речення

17:00
24
МАТЕМАТИКА

Тема 10: Підсумки та систематизація

17:00
25
26
27
28
29
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 10: Узагальнення і систематизація. Робота над тестами першої частини ЗНО

17:00
30
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 10: Складнопідрядне речення. Безсполучникове речення

17:00
1
2
3
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя
27
28
29
30
1
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 11: Аналізуємо тести ЗНО. Практика

17:00
2
3
4
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 11: Складне речення з різними типами зв'язку. Пряма й непряма мова

17:00
5
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 12: Стилістика. Розвиток мовлення

17:00
6
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема 13: Мотиваційний лист. Структура, зміст, поради

17:00
7
8
9
10
11
УКРАЇНСЬКА МОВА

Узагальнення. Аналіз типових питань НМТ

17:00
12
МАТЕМАТИКА

Розв'язуємо типові питання НМТ. Відпрацьовуємо швидкість та уважність

17:00
13
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Аналізуємо типові питання НМТ. Плакати, карикатури, газети, картосхеми

17:00
14
МАТЕМАТИКА

Розв'язуємо типові питання НМТ. Вчимося працювати якісно, оперативно, швидко, не поспішаючи

17:00
15
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Аналізуємо типові питання НМТ. Працюємо з цитатами, персоналіями, датами

17:00
16
17
12
Все про національний мультипредметний тест Тетяна Вакуленко, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти 17:00
13
Як написати вдалий мотиваційний лист Єгор Стадний, віце-президент з бакалаврcьких програм Київської школи економіки 17:00
17
МАТЕМАТИКА Тема 1: Чотирикутники. Буквені вирази. Функції 17:00
18
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 1: Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції 17:00
19
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 1: Фонетика. Орфоепія 17:00
20
МАТЕМАТИКА Тема 2: Коло, круг. Числові вирази. Арифметична та геометрична прогресії 17:00
23
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 2: Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності 17:00
24
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 2: Графіка. Орфографія 17:00
25
МАТЕМАТИКА Тема 3: Прямі та площини у просторі. Лінійні рівняння та нерівності 17:00
26
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 3: Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні 17:00
27
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 3: Лексикологія. Фразеологія 17:00
30
МАТЕМАТИКА Тема 4: Многогранники. Квадратні рівняння та нерівності 17:00
31
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 4: Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні 17:00
1
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 4: Будова слова. Словотвір 17:00
2
МАТЕМАТИКА Тема 5: Тіла обертання. Показникові рівняння та нерівності 17:00
3
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 5: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 17:00
6
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 5: Іменник. Прикметник. Займенник. Числівник 17:00
7
МАТЕМАТИКА Тема 6: Системи координат на площині та в просторі. Логарифмічні рівняння та нерівності 17:00
8
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 6: Україна в роки Другої світової війни 17:00
9
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 6: Дієслово та його форми. Прислівник. Службові частини мови. Вигук 17:00
10
МАТЕМАТИКА Тема 7: Вектори. Тригонометричні рівняння 17:00
14
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 7: Україна в перші повоєнні роки. Україна в умовах десталінізації 17:00
15
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 7: Словосполучення. Речення. Головні та другорядні члени речення 17:00
16
МАТЕМАТИКА Тема 8: Текстові задачі. Похідна 17:00
17
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 8: Україна в період загострення радянської системи. Відновлення незалежності України 17:00
20
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 8: Просте речення. Ускладнене речення 17:00
21
МАТЕМАТИКА Тема 9: Ймовірність та статистика. Інтеграл 17:00
22
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 9: Становлення України як незалежної держави. Творення нової України 17:00
23
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 9: Складне речення. Складносурядне речення 17:00
24
МАТЕМАТИКА Тема 10: Підсумки та систематизація 17:00
29
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тема 10: Узагальнення і систематизація. Робота над тестами першої частини ЗНО 17:00
30
УКРАЇНСЬКА МОВА Тема 10: Складнопідрядне речення. Безсполучникове речення 17:00